Інформація для читачів

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ НАУКИ, ТЕХНІКИ ТА ОСВІТИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ІНСТИТУТ ДОСЛІДЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ІСТОРІЇ НАУКИ ІМ. Г.М. ДОБРОВА НАН УКРАЇНИ

РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ ПРИ МОН УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ МУЗЕЙ ПРИ

«КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

НАКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА ІМ. Г.І.ДЕНИСЕНКА

«КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

 

в рамках

МІЖНАРОДНОГО МОЛОДІЖНОГО СИМПОЗІУМУ

З ІСТОРІЇ НАУКИ І ТЕХНІКИ

«ПРІОРИТЕТИ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ»

проводять

XVIII МІЖНАРОДНУ МОЛОДІЖНУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ

«ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ НАУКИ, ТЕХНІКИ ТА ОСВІТИ»

Київ, 23 квітня 2020 р.

На конференції будуть розглядатися питання:

  • Історичні аспекти розвитку фізико-математичних і технічних наук в Україні та світі
  • Внесок учених та інженерів КПІ ім.Ігоря Сікорського у світову науку і техніку
  • Значення історії науки і техніки для патріотичного виховання студентства
  • Впровадження історико-наукових досліджень та учбових курсів у вищу школу
  • Технічні університети у розвитку науки та технічної освіти, методологія викладання фізико-математичних наук
  • Роль особистості в науці. Наукові та науково-технічні школи

 

До участі у роботі конференції запрошуються молоді науковці, студентська молодь

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова:

М.Ю. Ільченко, академік НАНУ, проректор з наукової роботи

КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Члени Оргкомітету:

В.В.Ванін, декан ФМФ, професор (заст. голови); Л.П.Пономаренко, доцент (заст. голови); чл.-кор. НАНУ С.І.Сидоренко; академік НАНУ В.Г.Бар'яхтар; академік НАНУ В.М.Локтєв; академік НАНУ А.М.Самойленко; чл.-кор. АПН Ю.І.Горобець; академік АПН М.І.Шут; професор Е.Хелереа (Румунія); професор Г.Берман (США); декан ФСП А. А. Мельниченко, професор С.Д.Івасишен; професор О.І.Клесов; професор  В.Й. Котовський, директор НТБ КПІ ім. Ігоря Сікорського О.М. Бруй; директор Державного політехнічного музею при КПІ ім. Ігоря Сікорського Н.В.Писаревська; професор Ю.О.Храмов; професор В.А.Шендеровський; провідний науковий співробітник А.С.Литвинко; професор Н.О.Вірченко; професор А.О.Снарський; професор В.М.Горшков.

 

 

АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

Заступник голови оргкомітету – Пономаренко Лілія Петрівна, доцент кафедри З та ТФ ФМФ «КПІ», пр-т Перемоги, 37, корп.7, кімн. 225, Київ 03056. Тел.(044) 204-82-49  Секретар оргкомітету – Климук Олена Сергіївна, доцент кафедри З та ТФ ФМФ «КПІ», пр-т Перемоги, 37, корп.7, кімн.225, Київ 03056.  Тел. (044) 204-82-49, 204-96-27, 204-82-51, e-mail Оргкомітету:

histe2020@gmail.com

 

МІСЦЕ ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Конференц-зала Науково-технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенка «КПІ»,

пр-т Перемоги 37, 23 квітня 2020, о 10:00 годині

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ

українська, англійська