Інформація для авторів

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ НАУКИ, ТЕХНІКИ ТА ОСВІТИ

МІСЦЕ ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Конференц-зала Науково-технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенка «КПІ»,  пр-т Перемоги 37, 23 квітня 2020, о 10:00 годині

 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ

українська, англійська

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Організаційний внесок 200 грн. Оплата внеску здійснюється переказом до запитання на ім’я Цюпко Тетяна Василівна, м. Київ 03124, п/в 124. У призначенні платежу обов’язково зазначити «Оргвнесок за участь у конференції «Історія розвитку науки, техніки та освіти» - Прізвище платника». Оплату здійснити до 31.03.2020. Проживання та харчування оплачується самостійно. При потребі бронювання гуртожитку повідомити Оргкомітет не пізніше 10.04.2020 р.

 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Збірник матеріалів конференції буде опубліковано до початку роботи.  Кращі доповіді буде відзначено грамотами та рекомендовано до друку у фахових наукових виданнях України.

 

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

До 23.03.2020 – подати заявку та текст тез доповіді для публікації

До 31.03.2020 – сплатити організаційний внесок

Заявка на кожного учасника та текст тез (до 3 сторінок) надсилаються в електронному форматі

Для участі необхідно заповнити Google форму: https://forms.gle/ZeQQfShQfviBJxvBA

ФОРМУ ЗАЯВКИ

Або відправити лист із заповненою формою та прикріпленими тезами на електронну пошту конференції histe2020@gmail.com


Прізвище, ім’я, по-батькові (для студентів вказати також прізвище, науковий ступінь, вчене звання та посаду керівника)

 

Науковий ступінь (для студентів не потрібно)

 

Вчене звання (для студентів не потрібно)

 

Посада (для студентів вказати навчальну групу, факультет)

 

Організація (для студентів вказати назву навчального закладу)

 

Службова адреса (для студентів вказати адресу свого навчального закладу)

 

Телефон службовий (для студентів не потрібно)

 

Телефон мобільний

 

e-mail

 

Назва доповіді

 

Форма участі (очна, заочна)

 

Потреба в бронюванні проживання

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Обсяг – до 3-х сторінок. Редактор: Word. Ім’я файла - за іменем першого автора, наприклад:  «Петренко І.Р..doc». Файл складається із ЗАЯВКИ та ТЕКСТУ ТЕЗ. Поля: усі 2,5 см. Шрифт:  Times New Roman. Розмір шрифту: 14 пт. Абзацний отступ 1 см. Міжрядковий інтервал: полуторний. Розміщення на сторінці: Назва доповіді великими буквами, напівжирним шрифтом, вирівнювання – по центру. Нижче (через один рядок) – прізвище та ініціали автора, шрифт – напівжирний курсив, вирівнювання по центру. На наступному рядку повна назва організації, місто, адреса, телефон, e-mail. Шрифт – похилий (курсив). Перенос слів у назві доповіді, прізвищах, назвах організацій і адресах не допускається. Нижче (через один рядок) з нового рядка друкується текст тез. Посилання на літературу – у квадратних дужках. Після тексту тез з нового рядка напівжирним шрифтом пишеться слово ЛІТЕРАТУРА. З наступного рядка друкується список літератури. У тексті тез має бути сформульовані актуальність проблеми, що висвітлюється, мета та висновки. Текст має бути уважно вичитаний і перевірений автором. Оргкомітет залишає за собою право здійснювати наукове редагування текстів тез.