Контактна інформація

Координатор конференції

Пономаренко Лілія Петрівна
доцент
НТУУ "КПІ", ФМФ, каф. З та Тф
Телефон: (044) 204-82-49
Email: histe2020@gmail.com