Загальна інформація

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ІНСТИТУТ ДОСЛІДЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ІСТОРІЇ НАУКИ ІМ. Г.М. ДОБРОВА НАН УКРАЇНИ

РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ ПРИ МОН УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ МУЗЕЙ ПРИ

«КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

НАКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА ІМ. Г.І.ДЕНИСЕНКА

«КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

 

в рамках

МІЖНАРОДНОГО МОЛОДІЖНОГО СИМПОЗІУМУ

З ІСТОРІЇ НАУКИ І ТЕХНІКИ

«ПРІОРИТЕТИ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ»

проводять

XVI МІЖНАРОДНУ МОЛОДІЖНУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ

«ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ НАУКИ, ТЕХНІКИ ТА ОСВІТИ»

присвячену

120-річчю

НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Київ, 19 квітня 2018 р.

На конференції будуть розглядатися питання:

  • Історичні аспекти розвитку фізико-математичних і технічних наук в Україні та світі
  • Внесок учених та інженерів України у світову науку і техніку
  • Значення історії науки і техніки для патріотичного виховання студентства
  • Впровадження історико-наукових досліджень та учбових курсів у вищу школу
  • Технічні університети у розвитку науки та технічної освіти, методологія викладання фізико-математичних наук
  • Роль особистості в науці, наукові та науково-технічні школи

До участі у роботі конференції запрошуються молоді науковці, студентська молодь

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова:

М.Ю. Ільченко, академік НАНУ, проректор з наукової роботи

КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Члени Оргкомітету: В.В.Ванін, декан ФМФ, професор (заст. голови); Л.П.Пономаренко, доцент (заст. голови); чл.-кор. НАНУ С.І.Сидоренко; академік НАНУ В.Г.Бар'яхтар; академік НАНУ В.М.Локтєв; академік НАНУ А.М.Самойленко; чл.-кор. АПН Ю.І.Горобець; академік АПН М.І.Шут; професор Е.Хелереа (Румунія); професор Г.Берман (США); декан ФСП А. А. Мельниченко; В.Й.Котовський; професор С.Д.Івасишен; професор О.І.Клесов; директор НТБ КПІ ім. Ігоря Сікорського О.М. Бруй; директор Державного політехнічного музею при КПІ ім. Ігоря Сікорського Н.В.Писаревська; професор Ю.О.Храмов; професор В.А.Шендеровський; провідний науковий співробітник А.С.Литвинко; професор Н.О.Вірченко; професор А.О.Снарський; професор В.М.Горшков.

 

АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

Заступник голови оргкомітету – Пономаренко Лілія Петрівна, доцент кафедри З та ТФ ФМФ «КПІ», пр-т Перемоги, 37, корп.7, кімн. 225, Київ 03056.

Тел.(044) 204-82-49

Секретар оргкомітету – Рапенко Неля Юріївна,

пр-т Перемоги, 37, корп.7, кімн.420, Київ 03056. Тел. (044) 204-81-24, 454-98-03 e-mail Оргкомітету:

histe2018@gmail.com

 

МІСЦЕ ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Конференц-зала Науково-технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенка «КПІ»,

пр-т Перемоги 37, 19 квітня 2018, о 10:00 годині

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ

українська, англійська

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Організаційний внесок 120 грн. Оплата внеску здійснюється переказом до запитання на ім’я Цюпко Тетяна Василівна, м. Київ 03124, п/в 124. У призначенні платежу обов’язково зазначити «Оргвнесок за участь у конференції «Історія розвитку науки, техніки та освіти» - Прізвище платника». Оплату здійснити до 28.03.2018. Проживання та харчування оплачується самостійно. При потребі бронювання гуртожитку повідомити Оргкомітет не пізніше 4.04.2018 р.

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Збірник матеріалів конференції буде опубліковано до початку роботи. Кращі доповіді буде відзначено грамотами та рекомендовано до друку у фахових наукових виданнях України.

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

До 20.03.2018 – подати заявку та текст тез доповіді для публікації

До 28.03.2018 – сплатити організаційний внесок

Заявка на кожного учасника та текст тез (до 3 сторінок) надсилаються в електронному форматі на адресу Оргкомітету:

 

histe2018@gmail.com

ЗАЯВКА УЧАСНИКА

Для участі необхідно заповнити:

ФОРМУ ЗАЯВКИ

Або відправити лист із заповненою формою та прикріпленими тезами на електронну пошту конференції histe2018@gmail.com


Прізвище, ім’я, по-батькові (для студентів вказати також прізвище, науковий ступінь, вчене звання та посаду керівника)

 

Науковий ступінь (для студентів не потрібно)

 

Вчене звання (для студентів не потрібно)

 

Посада (для студентів вказати навчальну групу, факультет)

 

Організація (для студентів вказати назву навчального закладу)

 

Службова адреса (для студентів вказати адресу свого навчального закладу)

 

Телефон службовий (для студентів не потрібно)

 

Телефон мобільний

 

e-mail

 

Назва доповіді

 

Форма участі (очна, заочна)

 

Потреба в бронюванні проживання

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Обсяг – до 3-х сторінок. Редактор: Word. Ім’я файла ‑ за іменем першого автора, наприклад: «Петренко І.Р..doc». Файл складається із ЗАЯВКИ та ТЕКСТУ ТЕЗ. Поля: усі 2,5 см. Шрифт: Times New Roman. Розмір шрифту: 14 пт. Абзацний отступ 1 см. Міжрядковий інтервал: полуторний. Розміщення на сторінці: Назва доповіді великими буквами, напівжирним шрифтом, вирівнювання – по центру. Нижче (через один рядок) – прізвище та ініціали автора, шрифт – напівжирний курсив, вирівнювання по центру. На наступному рядку повна назва організації, місто, адреса, телефон, e-mail. Шрифт – похилий (курсив). Перенос слів у назві доповіді, прізвищах, назвах організацій і адресах не допускається. Нижче (через один рядок) з нового рядка друкується текст тез. Посилання на літературу – у квадратних дужках. Після тексту тез з нового рядка напівжирним шрифтом пишеться слово ЛІТЕРАТУРА. З наступного рядка друкується список літератури. У тексті тез має бути сформульовані актуальність проблеми, що висвітлюється, мета та висновки. Текст має бути уважно вичитаний і перевірений автором. Оргкомітет залишає за собою право здійснювати наукове редагування текстів тез.